top of page

Bireysel Koçluk Seansı

  • 50 dk.
  • ₺750 Türk lirası
  • Online Seans

Hizmet Açıklaması

Koçluk ilişkisinde farkındalık, aksiyon, sorumluluk ve takip üzerinde durulur. Koçluk seansları interaktif bir süreç olup insanların ve organizasyonların daha hızlı gelişmesine ve daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. Koçlar müşterileriyle iş, kariyer, finans, sağlık ve ilişkiler gibi çok çeşitli alanlarda çalışır. Müşteriler; -İletişim becerilerini geliştirmek -Duygularını yönetmek -İlişkilerini daha mükemmele taşımak --Kişisel performansı arttırmak -Yaşam tatminlerini artırmak -Kariyer planı oluşturmak -Mevcut kariyerlerini ileriye taşımak -Değişen durumlara uyum sağlamak -İş ve özel yaşam dengesi kurmak -Zamanı daha iyi yönetebilmek -Ataletle mücadele edebilmek -Özgüven geliştirmek -Alışkanlıklarından kurtulmak ve yeni bir beceri geliştirmek -Yaratıcılıklarını artırmak -Stresle mücadele edebilmek -Daha sağlıklı olmak -Gerçekçi ve ulaşılabilir net hedefleri belirlemek ve belirlenen hedefler doğrultusunda gelişimini sağlamak. -Yaşam kalitesini iyileştirmek ve kendisinden memnuniyet seviyesini hedeflediği düzeye getirmek gibi konularda koçluk alabilirler. Bireysel olarak koçluk hizmeti almak isteyenler ön görüşmeye davet edilir. Görüşme sırasında danışan kişinin neye ihtiyacı olduğu belirlenir. Danışanın konusu koçluk alanları dışında ise ICF etik kurallarına göre uygun profesyonel destek ( psikoterapi ya da danışmanlık gibi..) ilgili alanlara yönlendirilir. Müşterinin (ICF koçluk alan kişiyi bu isimle tanımlar) konusu koçluk alanları dahilinde ise, kendi aralarında belirleyecekleri tarih, saat ve yerde buluşarak koçluk seanslarını gerçekleştirirler. Koç – müşteri ilişkisinde Koça duyulan güven, uyum ve eşit seviyede bir ilişki söz konusudur. Güven ve samimiyet ilişkisine dayalı bu süreçte Koç müşterisinin potansiyelini maksimize etmekle yükümlüdür. Müşterinin hedeflerine giden bu harika yol arkadaşlığında Koç tarafından her seansta müşterinin gelişimi takip edilerek tıkandığı noktalar varsa üzerinde çalışılır.


Kişi Bilgileri

5322964692

jralparslan@gmail.com


bottom of page